Trương Duy Nhất – Li ệu quốc hội có mạnh lên nhờ đòn lấy phiế u tín nhiệm Thủ tướn g, Chủ tịch nước?

Posted on Tháng Ba 24, 2012

0


Trương Duy Nhất – Liệu quốc hội có mạnh lên nhờ đòn lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước?

Theo blog Trương Duy Nhất
Có thể vẫn khó để loại bỏ, gạch đít làm “mất tín nhiệm” được ai, đặc biệt là các ngôi vị nguyên thủ. Nhưng dù sao thì lá phiếu tín nhiệm hằng năm sẽ là động lực giúp nhiều vị dân biểu mạnh dạn và… dũng cảm hơn! Tạo đà cho một quốc hội thực quyền.
Định kỳ hằng năm sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội và các danh chức khác do quốc hội bầu.
210511dungt7310905281561.jpg
Theo đó, hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Phó chủ tịch quốc hội, các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.
Kết quả bỏ phiếu phải được công khai. Người nào 2 lần liên tiếp không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu quốc hội sẽ bị xem xét, trình quốc hội miễn nhiệm hoặc bị buộc từ chức, bất kể Chủ tịch nước hay Thủ tướng.
Đây là một tin đáng chú ý nhất và gieo kỳ vọng nhất vào một sự thay chuyển thật sự ngay từ bộ máy tối cao.
Làm được điều này, quốc hội sẽ chứng tỏ thực quyền hơn.
Nguyên tắc tín nhiệm khiến dễ loại bỏ tạng quan chức “không dấu ấn” “không ấn tượng”, loại quan chức nhạt nhẽo, hiền lành vô tích sự. Cho dù là Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước, nếu không đủ uy tín sẽ mất chức. Muốn có uy tín thì phải hành động thật sự, tài năng thật sự, chứ không phải anh không làm được gì, chỉ cần không sai phạm, không ký cái gì sai là đương nhiên ngồi hết nhiệm kỳ.
Thậm chí, cho dù có thể anh tài năng, có cống hiến, nhưng cũng không thể chấp nhận một khi vợ chồng, con cái, anh em có quá nhiều điều tiếng mà anh lại cứ ngang nhiên ngồi lỳ mãi được.
Điều còn lại là hi vọng ở ý thức và bản lĩnh của đại biểu quốc hội trước mỗi lá phiếu tín nhiệm.
Nhìn vào đội ngũ đại biểu quốc hội đương nhiệm, liệu có kỳ vọng gì cho một đòn xoay chuyển lớn?
Có thể vẫn khó để loại bỏ, gạch đít làm “mất tín nhiệm” được ai, đặc biệt là các ngôi vị nguyên thủ. Nhưng dù sao thì lá phiếu tín nhiệm hằng năm cũng sẽ là động lực giúp nhiều vị dân biểu mạnh dạn và… dũng cảm hơn! Tạo đà cho một quốc hội thực quyền hơn.
Hi vọng là thế!

Advertisements
Posted in: Uncategorized