DÂN TÔI KHÔNG TỆ!

Posted on Tháng Ba 25, 2012

0


DÂN TÔI KHÔNG TỆ!
Khắp năm châu bốn bể
Bao dân tộc vùng lên
Anh hùng những tuổi tên
Trên bàn cờ quốc tế

Đất nước đang tồi tệ,
Việt Nam! Em gọi tên
Gọi mãi, chưa hề quên!
Độc tài còn chễm chệ

Đâu rồi bao ngạo nghễ
Theo nhịp trống vang rền
Sự nghiệpđã dựng nên
Dẹp thù! Xưng vương, đế?

Đâu rồi bao mưu kế
Ơn tiên tổ đáp đền
Hồng tâm từng mũi tên
Bừng bừng một khí thế?

Trẻ, già bao thế hệ:
Đập cho tan bạo quyền!
Phá cho nát xích xiềng!
Đòi lại mau Đất Mẹ!
Ý Nga, 24-3-2012.

DÂN OAN
Từng em bé, cụ già đang ngoắc ngoải
Nuôi một phường ăn hại, phá quốc gia
Lửa Dân Oan uất hận khắp quê Nhà
Lửa trăm ngã khơi Niềm Tin rực sáng

Cha con đảng còn dựa hơi cách mạng
(Bận khoe khoang men chiến thắng bạc vàng
Nhờ nhốnhăng trải thảm rước ngoại bang)
Mau chớp nhoáng viết huy hoàng trang sử!

Dù huyết sử mà làm nên đại sự
Cũng khai trừ cho sạch bọn Việt gian
Đã mỵ dân còn thuộc Hán, hung tàn
Sạch cộng sản mới an dân, no ấm!
Ý Nga, 24-3-2012.

Advertisements
Posted in: Uncategorized